Phang em trợ lý vú đẹp Annie Wolf

Phang em trợ lý vú đẹp Annie Wolf. Tôi có thể cảm thấy bản thân mình bị ướt một cách điên cuồng và bạn thậm chí không làm gì cả. Sức mạnh và sự kiểm soát của bạn đối với cơ thể của tôi … tâm trí của tôi … ngay cả khi bạn không biết điều đó, chỉ làm cho tôi ướt hơn. Tôi bắt đầu đi về phía em một cách lén lút, mỗi bước đi tôi đều cố cho mình một lý do tại sao tôi không nên làm điều này. Tim tôi đập loạn nhịp, cổ họng tôi nghẹn lại, hơi thở gấp gáp và tôi có thể cảm thấy mắt mình ngấn nước.