Phang chị trưởng phòng trong công ty Miru

Phang chị trưởng phòng trong công ty Miru. Tôi yêu anh ấy và tôi yêu cuộc sống tình dục của chúng tôi và tình dục chỉ trở nên tốt hơn và tốt hơn khi bạn thực sự hiểu nhau. Những ngày đầu tiên diễn ra thực sự bình thường. Vì vậy, bây giờ tôi thích ngủ khỏa thân nhưng tôi cũng sợ hãi để đóng cửa. Vì vậy, tôi để nó hơi mở. Tôi cũng cảm thấy rất thích thú vào đêm hôm đó nên tôi tự mò mẫm và đi ngủ. Tôi vẫn còn ướt. Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng cửa mở nhẹ nhưng tôi không quay lại.