JUL-654 Phang nữ chủ tịch xinh đẹp Hitomi Honda

JUL-654 Phang nữ chủ tịch xinh đẹp Hitomi Honda. Anh ta đang đi gần tôi đến nỗi tôi nổi da gà, và tôi nhận thấy anh ta liên tục lén lút tụt chiếc váy xẻ sâu xuống khe ngực của tôi. Chúng tôi đến phòng tập, tôi đặt ba lô xuống, nói: “Được rồi, có lẽ chúng ta nên bắt đầu -“ khi anh ấy đột ngột đập mạnh tôi vào tường và hôn tôi thật sâu. Tôi ngừng thở một giây rồi hôn lại anh, hai chiếc lưỡi của chúng tôi quấn lấy nhau. Chúng tôi vẫn như thế này cho đến đời đời. Sau đó, anh ấy lùi lại và bắt đầu hôn lên cổ tôi, giữa đó anh ấy.